Feinwerktechnik
Support Gruppe

Material
 • Ansprechpartner Material
  Name Telefon E-Mail
  Kubitz, Franck 3400/3404 kubitz@fhi-berlin.mpg.de
  Müller, Andreas 3403 muellera@fhi-berlin.mpg.de
  Nemes, Thorsten 3432 nemes@fhi-berlin.mpg.de
 • Rundmaterial
  Rund
  Durchmesser Edelstahl Aluminium Messing Kupfer Bronze
  Ø 1         X
  Ø 1,5         X
  Ø 2 X       X
  Ø 2,5 X X X   X
  Ø 3 X X X X X
  Ø 4 X X X X X
  Ø 5 X X X X X
  Ø 6 X X X X X
  Ø 7 X X X X X
  Ø 8 X X X X X
  Ø 9 X   X    
  Ø10 X X X X X
  Ø11 X   X    
  Ø12 X X X X X
  Ø13 X X X X X
  Ø14 X X X X  
  Ø15 X X X X  
  Ø16 X        
  Ø17     X    
  Ø18 X X      
  Ø20 X X X X  
  Ø22 X X X    
  Ø25 X X   X X
  Ø26     X    
  Ø28       X  
  Ø30 X X X X X
  Ø32   X   X X
  Ø35 X X   X X
  Ø40 X X   X X
  Ø42 X        
 • Flachmaterial
  Flach
  Maße Edelstahl Aluminium Messing Kupfer Bronze
  4×2     X    
  8×2     X    
  25×2     X    
  6×3     X    
  10×3 X        
  15×3 X        
  18×3   X      
  20×3 X        
  25×3     X    
  30×3 X        
  40×3 X        
  50×3 X        
  60×3   X      
  80×3   X      
  100×3          
  10×4 X        
  12×4 X        
  15×4 X        
  20×4 X X X    
  25×4 X X      
  30×4 X        
  40×4 X X   X  
  50×4   X      
  100×4          
  10×5 X        
  15×5 X        
  20×5 X   X    
  25×5   X X    
  30×5 X X X    
 • Vierkantmaterial
  Vierkant
  Maße Edelstahl Aluminium Messing Kupfer Bronze
  4     X    
  5   X      
  6 X X X    
  8   X X X  
  10 X X X   X
  12   X X X  
  14   X      
  15 X X     X
  16     X    
  20 X X   X X
  25   X     X
  30 X X X X X
  35 X X X    
  40 X X X   X
  50 X   X   X
  55     X    
  60 X   X    
  70   X      
  80     X    
  85 X        
  100 X X      
 • Blech
  Blech
  Dicke Edelstahl Aluminium Messing Kupfer Bronze
  0,05       X  
  0,1   X   X  
  0,15         X
  0,2   X X X X
  0,25         X
  0,3       X X
  0,4     X X X
  0,5 X X X X X
  0,6         X
  0,7     X   X
  0,8         X
  0,9       X  
  1 X X X X X
  1,5 X X X X  
  2 X X     X
  2,5 X X X    
  3 X X      
  4   X      
  5   X      
  6   X      
  8   X      
 • Rohr (Ø x Wandung)
  Rohr
  Durchmesser Aluminium Messing Kupfer Plexiglas
  3   0,2    
  4   0,5    
  5 1   0,5 | 1  
  6   1,5 | 2 1 | 1,5  
  7   1    
  8 2 1,5 0,5 | 1 | 2  
  9   0,5 0,5  
  10 1 | 2 1 | 1,5 1  
  12 2   1 | 2  
  13 2,5      
  14   1,5 2  
  15   0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3    
 • Edelstahl-Rohr (Ø x Wandung)
  ESt Rohr
  Durchmesser 0,1 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
  3     X X      
  4   X X X      
  5   X X X      
  6 X X X X      
  6,15       X      
  7   X X        
  8 X X X X   X  
  9 X X X X      
  10 X   X X   X  
  11   X   X      
  12 X   X X X    
  14     X X X X X
  14,5       X      
  15     X X      
  16     X X      
  17     X X      
  18     X X      
  20     X X      
  22       X X    
  24              
  25     X   X    
  28       X X    
  30           X  
  32           X  
  33,5           X  
  34           X  
  35         X    
  38       X X X X
  40     X     X  
  42           X  
 • Kunststoff rund
  Kunststoff rund
  Durchmesser Trovidur rot Trovidur schwarz Teflon Plexiglas
  3 X      
  4   X    
  5     X  
  6 X X    
  8 X X X X
  10 X X   X
  12 X X X  
  14       X
  15 X X X  
  20 X X X  
  25 X X    
  30 X X X  
  35 X X   X
  40 X X X X
  45 X X    
 • Kunststoff flach
  Kunststoffplatten
  Dicke Trovidur rot Trovidur schwarz Teflon Plexiglas
  0,5 X      
  1 X    
  1,5 X    
  2 X X X X
  3 X     X
  4 X X X X
  5   X X
  6 X X X X
  7,5 X      
  8 X     X
  10 X     X
  12 X    
  14   X X
  15 X    
  21     X
  25 X      
  30 X      
  50   X